Opći uvjeti poslovanja

I.Uvodna odredba

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti) uređuju se pravila Internet trgovine na web stranici www.doopshop.hr koju provodi društvo Doop trade s.r.o., Bratislava, Slovačky Republika u okviru registrirane djelatnosti informacijskog društva.

Društvo Doopshop kao Davatelj usluge posluje u skladu s važećim propisima Republike Slovačky , primjenjuje pravnu regulaciju EU o e-poslovanju, uvažavajući i propise Republike Hrvatske kojima je regulirano poslovanje informacijskog društva, a naročito Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o zaštiti osobnih podataka, u dijelu u kojem je Davatelj usluge pojedine odredbe tih propisa primijenio na ove Opće uvjete. 

Na Davatelja usluge, sukladno europskom zakonodavstvu koje je prihvatilo i hrvatsko zakonodavstvo, u poslovanju Internet trgovinom kao i u pogledu njegove odgovornosti primjenjuju se propisi prema sjedištu Davatelja usluge. U slučaju spora mjerodavno je slovačko pravo i nadležan sud prema sjedištu Davatelja usluge.

Ovi Opći uvjeti uređuju odnos Davatelja usluge i Korisnika usluge u Internet trgovini putem Internet stranice www.doopshop.hr i čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Davatelja i Korisnika usluge.

Tvrtka:                              Doop trade s.r.o.
Sjedište:                            Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava , Slovačka Republika
Adresa za kontakt 
e-pošta:                          hello@doopshop.hr
Registarski broj:                Bratislava I, odd. Sro, vl.č.138428/B , Slovačka Republika
Matični broj:                     52476481
DIČ: 2121036379

V. Pristup Internet trgovini, informacije o proizvodu i cijenama

U sustav Internet trgovine, Korisnik usluge pristupa prijavom na način da unosi svoje korisničko ime i lozinku.

Prijavom u sustav Internet trgovine, Korisniku usluge nudi se cjelokupni asortiman robe, grupiran prema vrstama proizvoda. Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Davatelj usluge dopušta mogućnost da istaknuti podaci sadrže informacije koje imaju tipografske pogreške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude i dostupnost. Davatelj usluge zadržava pravo da ispravi za ispravkom takvih pogrešaka odnosno da promijeni ili ažurira informacije sve do mogućnosti otkaza narudžbe. Davatelj usluge ne jamči da prikaz boje pojedinog proizvoda na računalnom monitoru Korisnika usluge odgovara stvarnoj boji tog proizvoda u stvarnosti.

Cijene istaknute uz proizvod vrijede samo za elektronsku narudžbu putem Internet trgovine za sve Korisnike usluge u trenutku narudžbe. Cijene i dostupnost podataka podložni su promjenama u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju Davatelja usluge.

Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Cijene su izražene u kn (HRK) i sadrže PDV. Cijene ne uključuju troškove dostave. U slučaju da je cijena iz bilo kojeg razloga netočno istaknuta ili se je tijekom narudžbe izmijenila, Davatelj usluge će:
a) obavijestiti Korisnika o novoj cijeni pri čemu Korisnik ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu,
odustati od kupnje u cijelosti ili djelomično ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez
dodatnih troškova ili
b) omogućiti Korisniku odustanak od kupnje te istodobno iznaći odgovarajuće rješenje u interesu
obje strane.

Korisnik usluge plaćanje u Internet trgovini može obaviti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom pri isporuci (pouzećem) – za narudžbe u protuvrijednosti do 3.000 kn, Korisnik usluge može naručenu robu platiti gotovinom prilikom preuzimanja robe. U slučaju plaćanja pouzećem, Korisnik usluge prilikom preuzimanja robe plaća i troškove dostave.

Kupoprodajni ugovor

Kupnjom putem Internet trgovine sklapa se ugovor na daljinu. Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Korisnik usluge potvrdi narudžbu na Internet trgovini. Korisnik usluge može u svako doba zatražiti pisani primjerak kupoprodajnog ugovora. Sastavni dio ugovora su i ovi Opći uvjeti. Ugovor na daljinu jednokratni je ugovor koji se konzumira njegovim potpunim ispunjenjem.

Popusti i kuponi s popustima

Davatelj usluge može određenu robu iz asortimana Internet trgovine prodavati na akciji uz popust ili uz korištenje kupona kojima Korisnik ostvaruje popust. Popust odnosno kupon za popust je jednokratan i može se iskoristiti samo prilikom jedne kupnje, osim ukoliko se u pojedinom slučaju izričito ne navede drugačije. U slučaju višekratnog korištenja kupona, Davatelj usluge ima pravo uskratiti valjanost takvog popusta. U slučaju da je vrijednost darovnog kupona ili kupona s popustom veća od vrijednosti kupnje, razlika se ne prenosi na novu kupnju niti se neiskorišteni iznos vraća Korisniku usluge.

Dostava

Davatelj usluge će naručenu robu dostaviti u dogovorenom roku. Dostava se vrši putem izabrane dostavne službe od strane Davatelja usluge. Korisnik usluge s troškovima dostave upoznat je prilikom narudžbe robe. Za robu kupljenu putem Internet trgovine www.doopshop.hr dostava se obavlja samo na području Republike Hrvatske.

Reklamacije i pravo na odustajanja od kupnje

Svaki Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju, ali i odustati od kupnje bez navođenja razloga. Davatelj usluge vjeruje da će svaki korisnik usluge biti zadovoljan kupnjom. Svi proizvodi koji se isporučuju zadovoljavajuće su kvalitete, usklađeni s namjenom, te odgovaraju opisu navedenom uz svaki proizvod.

Reklamacija:
Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju u slučaju materijalnog nedostatka predmeta kupnje (oštećenje, nedovoljna količina, pogrešan proizvod i sl.).
Reklamacija se može podnijeti bez obzira da li proizvod na koji se garancija odnosi ima jamstvo. Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 2 godine od preuzimanja.

Pravo na odustanak od kupnje

Pravo na odustanak od kupnje:

Korisnik usluge ima pravo odustati od naručene robe bez navođenja razloga u roku od 30 dana od dana preuzimanja robe.
Obavijest o odustanku od kupnje daje se putem službe za korisnike elektronskom poštom na adresu: hello@doopshop.hr

U slučaju odustanka, Korisnik usluge ne plaća nikakvu naknadu osim troškova povrata proizvoda Davatelju usluge te u slučaju da je proizvod neispravan, netočan ili pogrešno opisan.
Korisnik usluge u slučaju odustanka od kupnje, dužan je robu, neoštećenu u originalnoj ambalaži i u zaprimljenoj količini vratiti na adresu Davatelja usluge u roku od 30 dana od dana kada je obavijestio Davatelja usluge o odustanku.
Korisnik usluge odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Ako je vraćeni proizvod otvoren i upotrijebljen, Davatelj usluge ima pravo naplatiti od Korisnika naknadu za ponovno uspostavljanje originalnog stanja proizvoda.
U slučaju odustanka od kupnje, Davatelj usluge vratit će Korisniku sav uplaćeni iznos za tu kupnju, najkasnije u roku od 14 radnih dana od povrata robe, na račun Korisnika koji je Davatelju dostavio sam Korisnik.
Trošak povrata robe snosi Korisnik usluge koji se odlučio iskoristiti pravo na odustanak od kupnje.
Nije moguće iskoristiti pravo odustanka od kupnje za proizvode koji su gravirani prema želji kupca.

Pravo na pristup informacijama

Davatelj usluge se obvezuje da će Korisniku uvijek biti dostupne sljedeće informacije:

• podaci o identitetu poduzeća (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, broj registra),
• podaci o kontaktu, koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (e-mail adresa, telefon,);
• informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno, uslugama iz ponude internet trgovine, uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva.
• informacije o dostupnosti proizvoda odnosno uslugama internet trgovine.
• način i uvjeti dostave proizvoda, odnosno, izvršenje usluga, osobito mjesto i rok dostave;
• informacije o načinu plaćanja;
• informacije o roku trajanja ponuda iz internet trgovine;
• informacije o razdoblju (roku) u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustanak;
• informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda, te o tome koliki je trošak korisnika kada vraća proizvod;
• informacije o postupku s pritužbama korisnika, te podaci o kontaktnoj osobi Trgovca zaduženoj za odnose i komunikaciju s korisnicima.

 Isključenje odgovornosti

Davatelj usluge zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih poteškoća i održavanja. Davatelj usluge nije odgovoran za nastanak eventualne štete ili troškova koje ima Korisnik usluge zbog prestanka, pasivnosti ili poteškoća u radu web stranice. Davatelj usluge svim svojim naporima nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na stranici Internet trgovine. Unatoč tome postoji mogućnost da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijene mogu mijenjati tako brzo da Davatelj usluge nije u mogućnosti na vrijeme ažurirati sve podatke na internetskoj stranici. Isto tako moguće je da i slike prikazane za pojedine proizvode u potpunosti ne odgovaraju samim proizvodima. Davatelj usluge ne jamči za točnost, potpunost i ispravnost sadržaja objavljenih na web stranici, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala za Korisnika usluge zbog objave takvog sadržaja.

Davatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Korisnika usluge, uslijed korištenja web stranice. Korisnik usluge dužan je sam osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu prije pristupa i korištenja web stranice doopshop.hr

Korisnik mora sam osigurati odgovarajuću sigurnost i povjerljivost podataka koji se koriste za prijavu na web stranice (e-mail, lozinka).

Prigovori i sporovi

Korisnici usluga mogu svoje prigovore vezane uz rad Internet trgovine, kao i u vezi s ugovornim i zakonskim obvezama Davatelja usluge odnosno Internet trgovine, podnijeti elektronskom ili redovnom preporučenom poštom na adresu Davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je potvrditi da je zaprimio pisani prigovor Korisnika i obavijestiti Korisnika o postupku i vremenu za rješavanje iste.

Budući da je sjedište Davatelja usluge u zemlji članici EU u pogledu pritužbi i sporova primjenjuju se Odredbe Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, a korištenjem linka http://ec.europa.eu/odr.

Završne odredbe

Korisnici Internet trgovine www.doopshop.hr prihvaćaju objavljene Opće uvjete poslovanja. Internet trgovina zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja na stranici www.doopshop.hr u svako doba i bez prethodne obavijesti. Sve izmjene Općih uvjeta obvezujuće su za Korisnika usluge i uvijek dostupne na web stranici u rubrici „Opći uvjeti poslovanja“. Korisnik usluge u slučaju da nije suglasan s ovim Općim uvjetima može jednostavno prestati s korištenjem ove stranice.
Za sva pitanja, pojašnjenja i komentare, vezane uz ove Opće uvjete, korisnici usluge mogu kontaktirati Davatelja usluge putem e-mail adrese hello@doopshop.hr

Besplatna dostava

Uz kupnju iznad 750 Kn

Garancija povratka proizvoda

Besplatno vraćanje do 30 dana

Šaljemo proizvoda

Šaljemo proizvoda unutar 48 sati !

Sigurna kupovina

SSL certifikat

© Doopshop.hr 2019

We are doopshop!

doopshop.sk | doopshop.hr | doopshop.ro | doopshop.cz |  doopshop.hu